kondrodisplaziya fetalis

kondrodisplaziya fetalis İng. chondrodysplasia fetalis

Kondrodistrofiya fetalis.


kondrodisplaziya fetalis için benzer kelimeler


kondrodisplaziya fetalis, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'n', 'd', 'r', 'o', 'd', 'i', 's', 'p', 'l', 'a', 'z', 'i', 'y', 'a', ' ', 'f', 'e', 't', 'a', 'l', 'i', 's', şeklindedir.
kondrodisplaziya fetalis kelimesinin tersten yazılışı silatef ayizalpsidordnok diziliminde gösterilir.