FİB ile başlayan kelimeler

FİB ile başlayan veya başında FİB olan kelimeler 70 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre FİB ile başlayan kelimeler

25 harfli

fibroblâst büyüme faktörü

24 harfli

fibrinli akciğer yangısı, fibrinöz akciğer yangısı

23 harfli

fibrinsizleşme sendromu

22 harfli

fibrovasküler papillom

21 harfli

fibrinli lenfadenitis, fibrotik deri yangısı

20 harfli

fibröz osteodistrofi

19 harfli

fibrotik alveolitis

18 harfli

Fibonacci sayıları

17 harfli

Fibonacci araması, fibrokartiloginöz, fibrotik miyopati

16 harfli

Fiber zibethicus, Fibonacci dizisi, Fibonacci sayısı, fibrinoid nekroz

15 harfli

fibra zonulares, fibrinohücresel, fibroz halkalar, fibröz astrosit, fibröz eklemler, fibröz kıkırdak

14 harfli

fîbrinli yangı, fibrinsizleşme, fibrokartilago, fibröz protein

13 harfli

fibrinojenemi, fibrokarsinom, fibropapillom

12 harfli

fibrinojenaz, fibrinojenez, fibrinolitik, fibrinolizin, fibroblastom, fibrokondrom

11 harfli

fiber optik, fibrilasyon, fibrokistik, fibronektin, fibrosarkom, fibrotoraks

10 harfli

fibrinogen, fibrinojen, fibrinoliz, fibroblast, fibrolipom, fibromiyom, fibroplazi

9 harfli

fiberglas, Fibonacci, fibrinoid, fibrinüri, fibularis

8 harfli

fibrilla, fibrinaz, fibrinli, fibrinöz, fibrosit, fibrozis

7 harfli

fibroin

6 harfli

fibril, fibrin, fibrom, fibroz, fibröz, fibula

5 harfli

fiber, fibra

4 harfli

fibe

Kelime Ara