İçinde FİB geçen kelimeler

İçinde FİB geçen kelimeler 153 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde FİB geçen kelimeler

25 harfli

anulus fibrokartilagineus, fibroblâst büyüme faktörü, juvenil aponörotik fibrom, kemiğin fibröz displazisi

24 harfli

fibrinli akciğer yangısı, fibrinöz akciğer yangısı, osteitis fibroza kistika, subendokardiyal fibrozis

23 harfli

fibrinsizleşme sendromu, lamina fibroretikularis, nodüler dermatofibrozis, osteodistrofiya fibroza, pendilöz yumuşak fibrom, vajina fibroza tendinis, ventriküler fibrilasyon

22 harfli

fibrovasküler papillom, renal osteitis fibroza

21 harfli

araknoit fibroblastom, fibrinli lenfadenitis, fibrotik deri yangısı, hepatoportal fibrozis, kemik iliği fibrozisi, perikardiyum fibrozum

20 harfli

endokarditis fibroza, fibröz osteodistrofi, interdigital fibroma, miyofibriler parezis

19 harfli

atriyal fibrilasyon, defibela kabîlinden, fibrotik alveolitis, parmak arası fibrom

18 harfli

Fibonacci sayıları, hiperfibrinojenemi

17 harfli

amfibik kuvvetler, aponörotik fibrom, Fibonacci araması, fibrokartiloginöz, fibrotik miyopati, hipofibrinojenemi, kartilago fibroza, lazertus fibrozus, pipestem fibrozis

16 harfli

annulus fibrosus, Fiber zibethicus, Fibonacci dizisi, Fibonacci sayısı, fibrinoid nekroz, nörofibromatozis, osteotis fibroza, stratum fibrozum, yunktura fibroza

15 harfli

adenomiyofibrom, amfibik harekât, anulus fibrozus, dermatofibrozis, fibra zonulares, fibrinohücresel, fibroz halkalar, fibröz astrosit, fibröz eklemler, fibröz kıkırdak, kapsula fibroza, nörofibrosarkom, profibrinolizin, trigona fibroza

14 harfli

afibrinojenemi, amfibi harekât, fîbrinli yangı, fibrinsizleşme, fibrokartilago, fibröz protein, lamina fibrosa, miyelofibrozis, miyofibroblast, yumuşak fibrom

13 harfli

amfibolik yol, anuli fibrozi, defibrinasyon, dermatofibrom, fibrinojenemi, fibrokarsinom, fibropapillom, nörofibriller

12 harfli

anjiyofibrom, Castor fiber, elastofibrom, fibrinojenaz, fibrinojenez, fibrinolitik, fibrinolizin, fibroblastom, fibrokondrom, infibulasyon, serofibrinöz

11 harfli

amfibiyotik, amfibyumlar, fiber optik, fibrilasyon, fibrokistik, fibronektin, fibrosarkom, fibrotoraks, Makrofibril, micro-fiber, mikrofibril, miksofibrom, osteofibrom

10 harfli

defibratör, fibrinogen, fibrinojen, fibrinoliz, fibroblast, fibrolipom, fibromiyom, fibroplazi, miyofibril, nörofibril, nörofibrom, sefibolmak, tonofibril, Zülfibulak

9 harfli

amfibiler, amfibiyos, amfibiyöz, fiberglas, Fibonacci, fibrinoid, fibrinüri, fibularis

8 harfli

defibela, fibrilla, fibrinaz, fibrinli, fibrinöz, fibrosit, fibrozis, Vasfibey, Zülfibar

7 harfli

amfibik, amfibol, amfibya, fibroin, Safibey

6 harfli

amfibi, fibril, fibrin, fibrom, fibroz, fibröz, fibula

5 harfli

fiber, fibra

4 harfli

fibe

Kelime Ara