FİİL ile başlayan kelimeler

FİİL ile başlayan veya başında FİİL olan kelimeler 54 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre FİİL ile başlayan kelimeler

23 harfli

fiilden türeme şekiller

22 harfli

fîïl çekiminde almaşım, fiilden fiil yapım eki, fiilden fiil yapma eki, fiilden isim yapım eki

20 harfli

fiilde zaman kayması, fiilden ad yapma eki, fiille isim bileşiği

19 harfli

fiilden türeme fiil, fiilden türeme isim

18 harfli

fiil tamamlayıcısı, fiilî hizmet zammı

17 harfli

fiilden türeme ad

16 harfli

fiil işletme eki

15 harfli

fiil çekimi eki

14 harfli

fiil çekim eki, fiil zamirleri, fiilde görünüş, fiilde kılınış

13 harfli

fiil isimleri, fiilden sıfat, fiili ihracat, fiili ithalat

12 harfli

fiil cümlesi, fiil gövdesi, fiil tasrifi, fiil tümleci, fiilde zaman, fiilden fiil, fiile koymak, fiilî hizmet

11 harfli

fiil bükünü, fiil çatısı, fiil çekimi, fîîl deyimi, fiil sıfatı, fiil tabanı, fiili bozuk, fiillîk hal, fiillik kök

10 harfli

fiil grubu, fiil öbeği, fiil öneki, fiilden ad

9 harfli

fiil kökü, fiilsiler

8 harfli

fiil adı, fiilimsi, fiiliyat

7 harfli

fiillik, fiilsiz

6 harfli

fiilen

5 harfli

fiili, fiili

Kelime Ara