İçinde FİİL geçen kelimeler

İçinde FİİL geçen kelimeler 187 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde FİİL geçen kelimeler

25 harfli

edilgen fiil ~ pasif fiil, gelecek zaman sıfat-fiili

24 harfli

bilfiil dolaşımdaki para, geçmiş zaman sıfat-fiili, gelecek zaman isim-fiili, sonuçta tamamlanmış fiil

23 harfli

fiilden türeme şekiller, geniş zaman sıfat-fiili

22 harfli

fîïl çekiminde almaşım, fiilden isim yapım eki, geniş zaman isim-fiili, görünürde nesneli fiil, isim fiil ~ kılış ismi, tasvirci yardımcı fiil, fiilden fiil yapım eki, fiilden fiil yapma eki

21 harfli

addan fiil türeten ek, geçmiş zaman ad fiili, sıfat fiil ~ partisip, zarf fiil ~ gerundium

20 harfli

fiilde zaman kayması, fiilden ad yapma eki, fiille isim bileşiği, isimle fiil bileşiği, ulaç veya bağ - fiil

19 harfli

alışkanlık fiilleri, fiilden türeme fiil, fiilden türeme isim, gerçek nesneli fiil, isimden türeme fiil, tekrarlama fiilleri

18 harfli

bağlama zarf-fiili, basit fiil cümlesi, beklenmezlik fiili, fiil tamamlayıcısı, fiilî hizmet zammı, karmaşık fiil(ler), meçhul fiil tabanı

17 harfli

addan türeme fiil, fiilden türeme ad, isim-fiil cümlesi, ortası zayıf fiil, tekerrür fiilleri

16 harfli

fiil işletme eki, ortaklaşma fiili, sıfat-fiil grubu, süreklilik fiili, yeğinlemeli fiil, zarf-fiil ekleri

15 harfli

başı zayıf fiil, fiil çekimi eki, gereksime fiili, hafifleme fiili, karşılıklı fiil, müşareket fiili, öncelik fiileri, özedönüşlü fiil, pronomınal fiil, sonu zayıf fiil, tek kişili fiil, zarf fiil grubu, zarf-fiil grubu

14 harfli

alanlama fiili, astdeyili fiil, ettirimlî fiil, fiil çekim eki, fiil zamirleri, fiilde görünüş, fiilde kılınış, isteyişli fiil, işteşlik fiili, mutavaat fiili, niyet fiilleri, sayarlık fiili, sürerlik fiili, yakınlık fiili, yaklaşma fiili, yapmacık fiili, yeterlik fiili, yüklemlik fiil

13 harfli

ad-fiil grubu, birleşik fiil, bitirme fiili, bitmemiş fiil, çekimsiz fiil, dönüşsüz fiil, ettirgen fiil, fiil isimleri, fiilden sıfat, fiili ihracat, fiili ithalat, geçişsiz fiil, iktidar fiili, ilkinden fiil, karmaşık fiil, katmerli fiil, kuralsız fiil, tükelsiz fiil, yardımcı fiil, yeterlik fiil, yönetili fiil, ...

12 harfli

asıl fiiller, aygıtlı fiil, cevher fiili, çekimli fiil, dönüşlü fiil, edilgen fiil, eksikli fiil, fiil cümlesi, fiil gövdesi, fiil tasrifi, fiil tümleci, fiilde zaman, fiilden fiil, fiile koymak, fiilî hizmet, geçişli fiil, ilinek fiili, isimden fiil, kişisiz fiil, kurallı fiil, olumsuz fiil, ...

11 harfli

bitmiş fiil, durum fiili, eylem fiili, fîîl deyimi, fiil bükünü, fiil çatısı, fiil çekimi, fiil sıfatı, fiil tabanı, fiili bozuk, fiillîk hal, fiillik kök, gerçek fiil, hemeli fiil, istek fiili, kılış fiili, meçhul fiil, müspet fiil, olumlu fiil, türeme fiil

10 harfli

aktif fiil, basit fiil, etken fiil, fiil grubu, fiil öbeği, fiil öneki, fiilden ad, isim fiili, işteş fiil, oluş fiili, pasif fiil, sıfat-fiil, somut fiil, soyut fiil, tıbbi fiil, tükel fiil

9 harfli

esas fiil, fiil kökü, fiilsiler, isim-fiil, salt fiil, zarf-fiil

8 harfli

ad fiili, bağ-fiil, fiil adı, fiilimsi, fiiliyat, kök-fiil, Şafiilik

7 harfli

ad-fiil, bilfiil, ek fiil, ek-fiil, fiillik, fiilsiz

6 harfli

fiilen

5 harfli

fiili, fiili

Kelime Ara