fısıldayıcı odacığı

fısıldayıcı odacığı İng. prompter's box

Eski tiyatro sahnelerinin seyirciye yakın aşağı kesiminde yerde bulunan ve fısıldayıcının içinde oturduğu odacık.


fısıldayıcı odacığı için benzer kelimeler


fısıldayıcı odacığı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'ı', 'l', 'd', 'a', 'y', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'o', 'd', 'a', 'c', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
fısıldayıcı odacığı kelimesinin tersten yazılışı ığıcado ıcıyadlısıf diziliminde gösterilir.