fısıldayıcı defteri

fısıldayıcı defteri İng. prompt book

Fıslayıcının elinde bulunan, betikle birlikte oyuncuların sahnedeki durumlarını kapsayan defter.


fısıldayıcı defteri için benzer kelimeler


fısıldayıcı defteri, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'ı', 'l', 'd', 'a', 'y', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'f', 't', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
fısıldayıcı defteri kelimesinin tersten yazılışı iretfed ıcıyadlısıf diziliminde gösterilir.