fısıltı

fısıltı

a. Fısıldarken çıkan, güçlükle duyulan sesin adı: “Yazdığı aşk şiirlerini gece yarısına kadar fısıltıyla defalarca okudu.” -İ. O. Anar.


fısıltı Fr. chuchotement

Ötümsüz söyleyiş, ki ses kirişlerinin, hava geçerken titreşim yapmıyacak kadar, birbirinden ayrılmış olmasıyla meydana gelir (FTSILTILI SES, Voix chuchotée).


fısıltı için benzer kelimeler


fısıltı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'ı', 'l', 't', 'ı', şeklindedir.
fısıltı kelimesinin tersten yazılışı ıtlısıf diziliminde gösterilir.