fısıltı kutusu

fısıltı kutusu İng. whisper box

fısıltı kutusu için benzer kelimeler


fısıltı kutusu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'ı', 'l', 't', 'ı', ' ', 'k', 'u', 't', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
fısıltı kutusu kelimesinin tersten yazılışı usutuk ıtlısıf diziliminde gösterilir.