akıl kutusu

akıl kutusu

a. şaka Çok akıllı, zeki kimse.


akıl kutusu için benzer kelimeler


akıl kutusu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', ' ', 'k', 'u', 't', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
akıl kutusu kelimesinin tersten yazılışı usutuk lıka diziliminde gösterilir.