akıl almamak

akıl almamak

inanılacak gibi olmamak, akla uygun gelmemek.


akıl almamak için benzer kelimeler


akıl almamak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
akıl almamak kelimesinin tersten yazılışı kamamla lıka diziliminde gösterilir.