aklı almamak

aklı almamak

1) biri bir şeyi anlayamamak, kavrayamamak; 2) bir şeyin olabileceğine inanmamak; 3) uygun bulmamak: Çocuğun bu geç saatte evden izinsiz çıkıp gitmesini aklım almıyor.


aklı almamak için benzer kelimeler


aklı almamak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
aklı almamak kelimesinin tersten yazılışı kamamla ılka diziliminde gösterilir.