flumina pilorum

flumina pilorum İng. flumina pilorum

anat. Kılların vücutta sıralanış biçimi, durumu, yönü, tanzim ve tertip tarzları.


flumina pilorum için benzer kelimeler


flumina pilorum, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'l', 'u', 'm', 'i', 'n', 'a', ' ', 'p', 'i', 'l', 'o', 'r', 'u', 'm', şeklindedir.
flumina pilorum kelimesinin tersten yazılışı murolip animulf diziliminde gösterilir.