vorteks pilorum

vorteks pilorum Dgr. anat. vortex pilorum

anat. Girdap biçiminde kıl dizilişleri.


vorteks pilorum için benzer kelimeler


vorteks pilorum, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'o', 'r', 't', 'e', 'k', 's', ' ', 'p', 'i', 'l', 'o', 'r', 'u', 'm', şeklindedir.
vorteks pilorum kelimesinin tersten yazılışı murolip sketrov diziliminde gösterilir.