fon akımları hesabı

fon akımları hesabı İng. flow of funds accounts

Ekonominin çeşitli kesimleri tarafından ödünç alınan ve verilen fonların kaydı.


fon akımları hesabı için benzer kelimeler


fon akımları hesabı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'o', 'n', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'l', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'h', 'e', 's', 'a', 'b', 'ı', şeklindedir.
fon akımları hesabı kelimesinin tersten yazılışı ıbaseh ıralmıka nof diziliminde gösterilir.