forward fiyat

forward fiyat

bk. vadeli fiyat


forward fiyat için benzer kelimeler


forward fiyat, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'o', 'r', 'w', 'a', 'r', 'd', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', şeklindedir.
forward fiyat kelimesinin tersten yazılışı tayif drawrof diziliminde gösterilir.