fosfatidiletanolamin, PE

fosfatidiletanolamin, PE İng. phosphatidylethanolamine

Hücre zarlarında bulunan ve ek grup olarak etânolamin taşıyan bir fosfolipit. Sefalin.


fosfatidiletanolamin İng. phosphatidylethanolamine

Hücre zarlarında bulunan ve fosfatidik aside bağlı ek grup olarak etanolamin taşıyan bir fosfolipit, kefalin.


fosfatidiletanolamin, PE, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, E harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'o', 's', 'f', 'a', 't', 'i', 'd', 'i', 'l', 'e', 't', 'a', 'n', 'o', 'l', 'a', 'm', 'i', 'n', ',', ' ', 'P', 'E', şeklindedir.
fosfatidiletanolamin, PE kelimesinin tersten yazılışı EP ,nimalonateliditafsof diziliminde gösterilir.