FOTO ile başlayan kelimeler

FOTO ile başlayan veya başında FOTO olan kelimeler 133 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

foto aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. foto anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre FOTO ile başlayan kelimeler

24 harfli

fotoelektrik kolorimetre

23 harfli

fotoiyonlaşma dedektörü, fotosensitif dermatitis

21 harfli

fotokimyasal kirlilik, fotoperiyodik parapoz

20 harfli

fotodinamik bitkiler, fotoizomerik değişim, fotokimyasal eşdeğer, fotokimyasal tepkime

19 harfli

fotoğraf parlaklığı, fotometrik inceleme, fotonükleer tepkime, fotoreseptör sistem

18 harfli

fotoelektrik olayı, fotokimyasal işlem

17 harfli

fotoçoğaltıcı tüp, fotoelektrik etki, fotofosforilâsyon, fotoğraf makinesi, fotoğrafını almak, fotokimyasal etki, fotoreseptör göze, fotosensitizasyon

16 harfli

fotoğraf lambası, fotokimyasal sis, fotoperiyodiklik, fotopolimerleşme, fotoreaktivasyon, fotovoltaik etki

15 harfli

foto bildirmeni, fotodiod, vakum, fotoelektriklik, fotofabrikasyon, fotogerçekçilik, fotoğraf aygıtı, fotoğraf çekmek, fotohiyalografi, foton dedektörü, fotosensitivite

14 harfli

fotodermatitis, fotoğraf tarzı, fotoheterotrof, fotoiletkenlik, fotomanyetizma, fotomikrografi, fotoperiyodizm, fotoredüksiyon

13 harfli

fotofloroskop, fotoğrafçılık, fotoğraflamak, fotohalojenür, fotohassaslık, fotokatalizör, fotokopicilik, fotolitografi, fotomakrograf, fotomikrograf, fotoretinitis

12 harfli

foto bozunma, fotobiyoloji, fotoelektrik, fotoelektron, fotogerçekçi, fotoğrafhane, fotoğraflama, fotokimyasal, fotokromojen, fotomodellik, fotoreseptör, fotosensitif

11 harfli

foto-alerji, fotoaktinik, fotoayrışma, fotobakteri, fotobirikme, fotodinamik, fotoemisyon, fotoiletken, fotokataliz, fotokromizm, fotomekanik, fotoperiyot, fotopolimer, fototaktizm, fototepkime, fototropizm

10 harfli

fotoğrafçı, fotokinezi, fotokopici, fotometrik, fotomontaj, fotomorfoz, fotonötron, fotosentez, fotosistem, fototaksis, fototerapi, fotototrof

9 harfli

fotodermi, fotofiniş, fotojenik, fotokimya, fotokinez, fotolitik, fotometre, fotometri, fotomodel, fotoroman, fototaksi, fototropi

8 harfli

fotoakım, fotofobi, fotoğraf, fotokopi, fotonlar, fotopsin, fotosfer, fotoskop, fotoşimi, fototrof, fotoürün

7 harfli

fotofil, fotofob, fotofor, fotojen, fotolit, fotoliz, fotosel, fotosit, fototek, fototüp

5 harfli

foton

4 harfli

foto

Kelime Ara