İçinde FOTO geçen kelimeler

İçinde FOTO geçen kelimeler 167 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

foto aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. foto anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde FOTO geçen kelimeler

25 harfli

ikincil fotosensitizasyon, infrared spektrofotometre

24 harfli

alev fotometrik dedektör, atomik emisyon fotometri, fotoelektrik kolorimetre

23 harfli

fotoiyonlaşma dedektörü, fotosensitif dermatitis, hava fotoğrafı haritası

22 harfli

su altı fotoğrafçılığı

21 harfli

fotokimyasal kirlilik, fotoperiyodik parapoz, sensitize fotobozunma

20 harfli

fotodinamik bitkiler, fotoizomerik değişim, fotokimyasal eşdeğer, fotokimyasal tepkime, siklofotokoagülasyon

19 harfli

enstantane fotoğraf, fotoğraf parlaklığı, fotometrik inceleme, fotonükleer tepkime, fotoreseptör sistem

18 harfli

fotoelektrik olayı, fotokimyasal işlem, vesikalık fotoğraf

17 harfli

çalışma fotoğrafı, fotoçoğaltıcı tüp, fotoelektrik etki, fotofosforilâsyon, fotoğraf makinesi, fotoğrafını almak, fotokimyasal etki, fotoreseptör göze, fotosensitizasyon, kırılma fotoğrafı, mekano foto kimya, negatif fototaksi, operkular fotofor, pozitif fototaksi

16 harfli

Desulfotomaculum, elektrofotometre, fotoğraf lambası, fotokimyasal sis, fotoperiyodiklik, fotopolimerleşme, fotoreaktivasyon, fotovoltaik etki, oyuncu fotoğrafı, spektrofotometre, vesika fotoğrafı

15 harfli

foto bildirmeni, fotodiod, vakum, fotoelektriklik, fotofabrikasyon, fotogerçekçilik, fotoğraf aygıtı, fotoğraf çekmek, fotohiyalografi, foton dedektörü, fotosensitivite, sahne fotoğrafı

14 harfli

aile fotoğrafı, alev fotometri, film fotoğrafı, fotodermatitis, fotoğraf tarzı, fotoheterotrof, fotoiletkenlik, fotomanyetizma, fotomikrografi, fotoperiyodizm, fotoredüksiyon, hava fotoğrafı, oyun fotoğrafı

13 harfli

dip fotoğrafı, fotofloroskop, fotoğrafçılık, fotoğraflamak, fotohalojenür, fotohassaslık, fotokatalizör, fotokopicilik, fotolitografi, fotomakrograf, fotomikrograf, fotoretinitis, sitofotometri, telefotografi

12 harfli

anal fotofor, foto bozunma, fotobiyoloji, fotoelektrik, fotoelektron, fotogerçekçi, fotoğrafhane, fotoğraflama, fotokimyasal, fotokromojen, fotomodellik, fotoreseptör, fotosensitif

11 harfli

foto-alerji, fotoaktinik, fotoayrışma, fotobakteri, fotobirikme, fotodinamik, fotoemisyon, fotoiletken, fotokataliz, fotokromizm, fotomekanik, fotoperiyot, fotopolimer, fototaktizm, fototepkime, fototropizm, lenfotoksin

10 harfli

bufotoksin, fotoğrafçı, fotokinezi, fotokopici, fotometrik, fotomontaj, fotomorfoz, fotonötron, fotosentez, fotosistem, fototaksis, fototerapi, fotototrof

9 harfli

fotodermi, fotofiniş, fotojenik, fotokimya, fotokinez, fotolitik, fotometre, fotometri, fotomodel, fotoroman, fototaksi, fototropi, radyofoto

8 harfli

fotoakım, fotofobi, fotoğraf, fotokopi, fotonlar, fotopsin, fotosfer, fotoskop, fotoşimi, fototrof, fotoürün

7 harfli

fotofil, fotofob, fotofor, fotojen, fotolit, fotoliz, fotosel, fotosit, fototek, fototüp

5 harfli

foton

4 harfli

foto

Kelime Ara