gâvur soğanı

gâvur soğanı

bk. dağ sümbülü


gâvur soğanı için benzer kelimeler


gâvur soğanı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'â', 'v', 'u', 'r', ' ', 's', 'o', 'ğ', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
gâvur soğanı kelimesinin tersten yazılışı ınağos ruvâg diziliminde gösterilir.