fıska soğanı

fıska soğanı

Yemeğe bütün konan küçük soğan.


fıska soğanı için benzer kelimeler


fıska soğanı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'k', 'a', ' ', 's', 'o', 'ğ', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
fıska soğanı kelimesinin tersten yazılışı ınağos aksıf diziliminde gösterilir.