sütmük fıska

sütmük fıska Fr. Lymphangiectode, Syn. lymphangioma circumscriptum

sütmük fıska için benzer kelimeler


sütmük fıska, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 't', 'm', 'ü', 'k', ' ', 'f', 'ı', 's', 'k', 'a', şeklindedir.
sütmük fıska kelimesinin tersten yazılışı aksıf kümtüs diziliminde gösterilir.