fıska

fıska Fr. Vésicule
fıska

Tohumluk küçük soğan, arpacık soğanı.


fıska

Olmamış incir.


fıska

Ayakkabıların ucuna konulan sert kösele.


fıska için benzer kelimeler


fıska, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'k', 'a', şeklindedir.
fıska kelimesinin tersten yazılışı aksıf diziliminde gösterilir.