GAY ile başlayan kelimeler

GAY ile başlayan veya başında GAY olan kelimeler 327 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gay aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gay anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre GAY ile başlayan kelimeler

25 harfli

gayrikabilirücu akreditif, gayrimenkul sertifikaları, gayrisafi ticaret hadleri

24 harfli

gayrimenkul yatırım fonu, gayrisafi yurtiçi hasıla

23 harfli

gayrisafi yurtiçi gelir

22 harfli

Gay-Lussac alkalölçeri, gayrisafi millî hasıla

21 harfli

gayrisafi bütçe usulü

20 harfli

gayrisafi ticari kâr

19 harfli

gayret dayıya düştü, gayri cinsi çoğalma, gayri resmi ekonomi, gayri ticari mallar, gayriiradi işsizlik, gayrimenkul kredisi, gayrinakdî krediler, gayrisafi kâr marjı, gayrisafilik ilkesi

18 harfli

gayretine dokunmak

17 harfli

Gay-Lussac yasası, gaynadannıh etmek, gayr-i mislî eşyâ, gayri şahsi vergi, gayrimenkul rehni, gayrisafi hasılat, gayrisafi yatırım

16 harfli

gaybana galasıca, gaybdan söylemek, gayranlık doruğu, gayret göstermek, gaytazlık yapmak

15 harfli

gaynanaküstüren, gaynatamın gızi, gayr-i mu`teber, gayretlendirmek, gayrisafi gelir

14 harfli

gaybubet etmek, gaydayı bozmak, gaydına bahmak, gayıtsız olmak, gayrete gelmek, gayretlendirme, gayrisafi faiz, gaysı bağlamak

13 harfli

gayasa tutmak, gaydalı olmak, Gayger sayacı, gayın bilâder, gaynar bişmez, gayr-i menkul, gayret kuşağı, gayret vermek, gayriihtiyari, gayrimuntazam, gayrisafi kâr

12 harfli

gayarı yemek, gayasalanmak, gayıl gelmek, gayın tutmak, gayınna dili, gayle çekmen, gaynata yolu, gayret etmek, gayretkeşlik, gayretlenmek, gayretsizlik, gayri tabiî”, gayrimuayyen, gaysa basmak, gaysaklanmak, gayya kuyusu, gayyım olmak

11 harfli

gayakertici, gayar etmek, gaydalanmak, gaygeriozis, gayıl olmak, gayım olmak, gayır gayır, gayış gıran, gayıt gamat, gayib idmek, gayil atmak, gayil olmak, gayretlenme, gayretlilik, gayriahlaki, gayriinsani, gayrikanuni, gayrimahdut, gayrimemnun, gayrimenkul, gayrimeskûn, ...

10 harfli

gaya şeyhi, gayarlamak, gayarlamek, gayb olmak, gaydacılık, gaydalamah, gaydalamak, gayesizlik, gayganacuh, gayındiref, gayırdamak, gayıştırma, gayıt damı, gayişlemek, gaypak söz, gayrantaşı, gayriciddi, gayriiradi, gayrikabil, gayrimakul, gayrimeşru, ...

9 harfli

gaybetmek, gaydalmak, gaydırmak, gâyetinen, gayhılmak, gayılamak, gayınbaba, gayınboba, gayırtmak, gayıt evi, gaykalmak, gaykılmak, gaymagalu, gaynadmak, gaynaşmak, gaynatmak, gaypıtmak, gayrangaş, gayranmak, gayretkeş, gayretsiz, ...

8 harfli

gaybetli, gaybubet, Gaybular, gaydırma, gaydurba, gayfaltı, gayfaltu, gayfelti, gayganah, gayganak, gaygısız, gaygusuz, gayıhmah, gayıhtas, gayılmak, gayınmah, gayırmak, gayışevi, gayışlık, gayışmah, gayıtmah, ...

7 harfli

gayakol, gayalak, gayalık, gayamak, gayatri, gayazak, gaybana, gaybent, gaydacı, gaydalı, gayduli, gayesiz, gayetin, gayetle, gaygama, gaygana, gaygılı, gayğana, gayıhcı, gayınçı, gayınna, ...

6 harfli

gayafa, gayapa, gayasa, gaybat, gayeli, gaygay, gaygın, gaygun, gayılı, gaylak, gaylan, gaylen, gaylık, gaymah, gaymak, gâymek, gaynak, gaynar, gaypah, gaypak, gayrak, ...

5 harfli

gayaf, gayah, gayak, gayan, gayar, Gaybi, gayçı, gayda, gayde, gayed, gayep, gayes, gayet, gayet, gayfa, gayfe, gaygı, gayğu, gayhı, gayıb, gayıg, ...

4 harfli

gaya, gayd, gaye, gayı, gayr, gayş, gâyt, gayz

3 harfli

gay

Kelime Ara