İçinde GAY geçen kelimeler

İçinde GAY geçen kelimeler 415 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gay aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gay anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GAY geçen kelimeler

25 harfli

gayrikabilirücu akreditif, gayrimenkul sertifikaları, gayrisafi ticaret hadleri, kuru gayret çarık eskitir

24 harfli

gayrimenkul yatırım fonu, gayrisafi yurtiçi hasıla, yetti artık (veya gayrı)

23 harfli

gayrisafi yurtiçi gelir

22 harfli

ayrısı gayrısı olmamak, ek gayrimenkul vergisi, Gay-Lussac alkalölçeri, gayrisafi millî hasıla

21 harfli

el arı düşman gayreti, gayrisafi bütçe usulü, kafadan gayrimüsellah

20 harfli

gayrisafi ticari kâr

19 harfli

gayret dayıya düştü, gayri cinsi çoğalma, gayri resmi ekonomi, gayri ticari mallar, gayriiradi işsizlik, gayrimenkul kredisi, gayrinakdî krediler, gayrisafi kâr marjı, gayrisafilik ilkesi, hâdim gayr-i menkul, hâkim gayr-i menkul

18 harfli

canıñ gayısına yan, dalgayı başa almak, enaz gayret kanunu, gayretine dokunmak, gliseril gayakolat

17 harfli

Gay-Lussac yasası, gaynadannıh etmek, gayr-i mislî eşyâ, gayri şahsi vergi, gayrimenkul rehni, gayrisafi hasılat, gayrisafi yatırım, nesebi gayrisahih, yañlış gayışdamah

16 harfli

bi aşar gaynamak, dalgaya getirmek, dırıngaya gelmek, gaybana galasıca, gaybdan söylemek, gayranlık doruğu, gayret göstermek, gaytazlık yapmak

15 harfli

çuhuruni gaybet, eşiği gaytarmak, gaynanaküstüren, gaynatamın gızi, gayr-i mu`teber, gayretlendirmek, gayrisafi gelir, gongaylı yağmur, Kangayam sığırı, prangaya vurmak

14 harfli

funt gaynatmah, gaybubet etmek, gaydayı bozmak, gaydına bahmak, gayıtsız olmak, gayrete gelmek, gayretlendirme, gayrisafi faiz, gaysı bağlamak, kurşun gaytanı, sıygaya çekmek, tagayyür etmek

13 harfli

Fehlingayracı, gayasa tutmak, gaydalı olmak, Gayger sayacı, gayın bilâder, gaynar bişmez, gayr-i menkul, gayret kuşağı, gayret vermek, gayriihtiyari, gayrimuntazam, gayrisafi kâr, guzğun gayışı, kalgay sultan, zıngaya vurma

12 harfli

ayağı gaymış, ayırt gayırt, gayarı yemek, gayasalanmak, gayıl gelmek, gayın tutmak, gayınna dili, gayle çekmen, gaynata yolu, gayret etmek, gayretkeşlik, gayretlenmek, gayretsizlik, gayri tabiî”, gayrimuayyen, gaysa basmak, gaysaklanmak, gayya kuyusu, gayyım olmak, şimden gayrı, yassı gaytan

11 harfli

canı gaymek, duvar gayma, gartal gaya, gayakertici, gayar etmek, gaydalanmak, gaygeriozis, gayıl olmak, gayım olmak, gayır gayır, gayış gıran, gayıt gamat, gayib idmek, gayil atmak, gayil olmak, gayretlenme, gayretlilik, gayriahlaki, gayriinsani, gayrikanuni, gayrimahdut, ...

10 harfli

ayrı gayrı, gaplangaya, gaya şeyhi, gayarlamak, gayarlamek, gayb olmak, gaydacılık, gaydalamah, gaydalamak, gayesizlik, gayganacuh, gayındiref, gayırdamak, gayıştırma, gayıt damı, gayişlemek, gaypak söz, gayrantaşı, gayriciddi, gayriiradi, gayrikabil, ...

9 harfli

balgaymak, gadagayıp, garagayış, gaybetmek, gaydalmak, gaydırmak, gâyetinen, gayhılmak, gayılamak, gayınbaba, gayınboba, gayırtmak, gayıt evi, gaykalmak, gaykılmak, gaymagalu, gaynadmak, gaynaşmak, gaynatmak, gaypıtmak, gayrangaş, ...

8 harfli

Baştugay, Baytugay, cıngaylı, çıngayaz, çıngaylı, çingayaz, dongaylı, gaybetli, gaybubet, Gaybular, gaydırma, gaydurba, gayfaltı, gayfaltu, gayfelti, gayganah, gayganak, gaygısız, gaygusuz, gayıhmah, gayıhtas, ...

7 harfli

begayet, Ertugay, gayakol, gayalak, gayalık, gayamak, gayatri, gayazak, gaybana, gaybent, gaydacı, gaydalı, gayduli, gayesiz, gayetin, gayetle, gaygama, gaygana, gaygılı, gayğana, gayıhcı, ...

6 harfli

egayit, gayafa, gayapa, gayasa, gaybat, gayeli, gaygay, gaygın, gaygun, gayılı, gaylak, gaylan, gaylen, gaylık, gaymah, gaymak, gâymek, gaynak, gaynar, gaypah, gaypak, ...

5 harfli

algay, çıgay, gayaf, gayah, gayak, gayan, gayar, Gaybi, gayçı, gayda, gayde, gayed, gayep, gayes, gayet, gayet, gayfa, gayfe, gaygı, gayğu, gayhı, ...

4 harfli

gaya, gayd, gaye, gayı, gayr, gayş, gâyt, gayz

3 harfli

gay

Kelime Ara