GAZ ile biten kelimeler

GAZ ile biten veya sonunda GAZ olan kelimeler 125 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gaz aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gaz anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre GAZ ile biten kelimeler

25 harfli

sıvılaştırılmış doğal gaz

22 harfli

karbonsuzlaştırıcı gaz

17 harfli

sıkıştırılmış gaz

16 harfli

gün değmemiş gaz, karbonlayıcı gaz, yapkınlayıcı gaz

15 harfli

indirgeyici gaz, solumlanmaz gaz

14 harfli

tek atomlu gaz

13 harfli

anestetik gaz, elementel gaz, güldürücü gaz, kaplıcaburgaz, patlayıcı gaz, sümüklügengaz

12 harfli

düşünsel gaz, ısısalan gaz, izleyici gaz, kükürtlü gaz, T4 DNA ligaz, taşıyıcı gaz, tutuşkan gaz, tutuşmaz gaz

11 harfli

çözünük gaz, zehirli gaz

10 harfli

boğucu gaz, cırtdangaz, çocukcugaz, gartlangaz, gerçek gaz, hanımcıgaz, lulaburgaz, Lüleburgaz

9 harfli

adamcıgaz, ağılı gaz, basit gaz, çürük gaz, DNA ligaz, doğal gaz, dökme gaz, haylangaz, ideal gaz, itici gaz, kavlangaz, Kumburgaz, lığlıhgaz, lığlıkgaz, patlangaz, RNA ligaz, sallangaz, tükel gaz, ülkül gaz

8 harfli

asal gaz, belengaz, cılangaz, cılıngaz, cırtıgaz, çürükgaz, dabulgaz, dırangaz, hekengaz, koklagaz, kurangaz, mavi gaz, sıvı gaz, tamangaz

7 harfli

alavgaz, biyogaz, ham gaz, ımırgaz, kalagaz, karagaz, knalgaz, kulugaz, kurugaz, soy gaz, tam gaz, tüp gaz

6 harfli

açıgaz, alagaz, baygaz, bozgaz, burgaz, cılgaz, cıngaz, cingaz, congaz, çongaz, dangaz, dıngaz, dırgaz, gakgaz, gavgaz, gongaz, gulgaz, kavgaz, kelgaz, kongaz, kulgaz, ...

5 harfli

algaz, angaz, argaz, avgaz, bagaz, bugaz, cigaz, ılgaz, ıngaz, ligaz, ojgaz, yagaz

4 harfli

igaz

3 harfli

gaz

Kelime Ara