gaz

gaz Fr. gaze

(I) a. Tül.


gaz Fr. gaz

(II) a. 1. Normal basınç ve sıcaklıkta olduğu gibi kalan, içinde bulunduğu kabın her yanına yayılma ve bu kabın iç yüzeyinin her noktasına basınç yapma özelliğinde olan akışkan madde. 2. Gaz yağı: “Aklıma geldi, kilerden bir teneke gaz çıkarttım.” -A. Gündüz. 3. Sindirim borusunda, ağızdan yutulan hava ile mayalanma sonucu oluşan uçucu maddelerin karışması: Midede gaz olmak. 4. Gaz lambası: “Gözümü açtım ki gazlardan ikisi de sönmüş.” -A. Rasim. 5. Doğal gaz.


gaz

Lamba.


gaz

İpek başörtüsü.


gaz

Ceviz.


gaz

Kaz.


gaz

Salak, serseri.


gaz

Görünüşe göre, anlaşılan, galiba.


gaz İng. gas

Bir özdeğin moleküllerinin özgürce ötelenme devinimi yapabildikleri, sınır yüzeyi olmayan evre.


gaz İng. gas

Bulunduğu ortamı tamamen dolduran, moleküllerinin serbestçe hareket edebildiği, maddenin durumu. Kritik sıcaklığın altında bulunan gaz, buhar olarak adlandırılır.


gaz İng. gas

Boşlukta özgence devinebilen moleküllerden oluşmuş özdek.

coğrafya, fizik, jeoloji)


gâz

Kaz.


gaz için benzer kelimeler


gaz, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'z', şeklindedir.
gaz kelimesinin tersten yazılışı zag diziliminde gösterilir.