gece

gece

a. 1. Genellikle saat 22'den itibaren gün ağarıncaya kadar geçen süre, tün, şeb: “Kel Hasan kumpanyası o gece bir komedi dram oynuyordu.” -O. C. Kaygılı. 2. Bu süre içindeki karanlık. 3. Eğlence, anma vb. amaçlarla geceleyin düzenlenen toplantı: “Bütün çalgıları, dansları, şarkıları ve bütün külfetleriyle o geceler geldi çattı.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 4. zf. Geceleyin: “Yalnız gece oynatılan kuklalar da vardır.” -M. And.


gece

Taraf, yön: Suyun öteki gecesi


gece

Gece (bk. gice)


gece İng. night-time

Nisan ayı başından eylülün otuzuna dek saat 21 den sabahın dördüne ve Ekimin birinden Mart'ın 31'ine dek saat 21 den sabahın altısına dek uzayan zaman süresi.


gece İng. night

Gün kararmasından gün ağarmasına dek geçen zaman aralığı.


gece Osm. şeb

(coğrafya)


gece İng. night

Sinema Bir çekimin gece çevrildiği ya da gece görünçlüğü olduğunu çevirim senaryosu ve çekim tahtasında belirten terim.


gece için benzer kelimeler


gece, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'c', 'e', şeklindedir.
gece kelimesinin tersten yazılışı eceg diziliminde gösterilir.