gecelmek

gecelmek

Gözü kararıp düşmek, fenalaşmak.


gecelmek, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'c', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
gecelmek kelimesinin tersten yazılışı kemleceg diziliminde gösterilir.