geçer değer

geçer değer

a. Bir malın veya hisse senedinin borsadaki değeri, kotasyon.


geçer değer

bk. kur


geçer değer İng. quotation

Bir malın ya da borç belgitinin belirli bir günde genel satak ve borsadaki değeri.


geçer değer için benzer kelimeler


geçer değer, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'e', 'r', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
geçer değer kelimesinin tersten yazılışı reğed reçeg diziliminde gösterilir.