geçerli çıkarım kalıbı

geçerli çıkarım kalıbı İng. valid inference schema

geçerli çıkarım kalıbı için benzer kelimeler


geçerli çıkarım kalıbı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'e', 'r', 'l', 'i', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'k', 'a', 'l', 'ı', 'b', 'ı', şeklindedir.
geçerli çıkarım kalıbı kelimesinin tersten yazılışı ıbılak mırakıç ilreçeg diziliminde gösterilir.