geçici ihracat eşyası

geçici ihracat eşyası

bk. geçici dışsatım eşyası


geçici ihracat eşyası için benzer kelimeler


geçici ihracat eşyası, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'i', 'c', 'i', ' ', 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', ' ', 'e', 'ş', 'y', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
geçici ihracat eşyası kelimesinin tersten yazılışı ısayşe tacarhi iciçeg diziliminde gösterilir.