geçici kabul düzeni

geçici kabul düzeni İng. Temporary admission procedure

Malların, geçici kabul yolu ile yurda sokulmasına ilişkin gümrük yöntem ve yolları.


geçici kabul düzeni için benzer kelimeler


geçici kabul düzeni, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'i', 'c', 'i', ' ', 'k', 'a', 'b', 'u', 'l', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
geçici kabul düzeni kelimesinin tersten yazılışı inezüd lubak iciçeg diziliminde gösterilir.