geçimlik

geçimlik, -ği

a. Yiyecek parası, nafaka.


geçimlik İng. maintenance

1. Hayatta kalabilmek için gerekli olan şeylerin bütünü. 2. Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık.


geçimlik İng. subsistance

1. Birisinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere yargı kuruluşlarınca bağlanan aylık. 2. Yaşamak için gereken yiyecek ve başka gereksemeleri karşılamak üzere yapılan yardım.


geçimlik için benzer kelimeler


geçimlik, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'i', 'm', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
geçimlik kelimesinin tersten yazılışı kilmiçeg diziliminde gösterilir.