geçinmek

geçinmek

(nsz) 1. Yaşamak için gerekeni sağlamak: “Avla geçinen bir kabile, bu gıdaları tesadüfe borçlu olduğuna inanabilir.” -C. Meriç. 2. (-le) Uzlaşmak, anlaşmak: Aman çocuklar, birbirinizle iyi geçinin. 3. mec. Taslamak: “Şiir güç ya, şair olmak, şair geçinmek o kadar değil.” -N. Ataç. 4. (-den) mec. Kendi gereksinimlerini başkalarından sağlamak: “Sen altmış para verip bir paket tütün almaz, herkesin tabakasından geçinirsin.” -M. Ş. Esendal. 5. hlk. Ölmek.


geçinmek

Ölmek.


geçinmek

Bir olaydan, işten yararlanmak, çıkar sağlamak.


geçinmek

Geçinmek || keçinmek


geçinmek

Ölmek: Benim adam da geçindi


geçinmek

Maişetini temin etmek


geçinmek

1. Yaşamak, ömür sürmek. 2. Ölmek. 3. Kendini... gibi saymak, ...gibi görmek.


géçinmek

1. Ölmek, 2. Hayatını sürdürmek


geçinmek için benzer kelimeler


geçinmek, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'i', 'n', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
geçinmek kelimesinin tersten yazılışı kemniçeg diziliminde gösterilir.