geçirgen

geçirgen

sf. fiz. 1. Gaz, sıvı vb.ni içinden kolaylıkla geçiren. 2. jeol. Sıvıların geçmesine elverişli (kayaç), geçirimli.


geçirgen Fr. Conducteur, trice
geçirgen

Bilet.


geçirgen

Isırgan otu


geçirgen İng. permeable

Kimi yükün ya da özdecikleri içinden göçüren (zar).


geçirgen İng. permeable

Gözenek büyüklüğüne göre kimi sıvı ve gazları arasından geçiren (özdek).


geçirgen İng. transparent

Işınların geçişine imkan veren madde. Örnek cam, kaya tuzu, ince metaller v.s.


geçirgen İng. permeable

Kendi içinden özdek geçirebilen.


geçirgen İng. permeable

Sıvı veya gazların geçişine izin veren özellikte olan.


geçirgen Osm. permeable

1. fizik, kimya: İçinden gaz, sıvı, akı vb. .geçirebilen (özdek, nesne vb.). 2. Kimi yükün ya da özdecikleri içinden göçüren.


geçirgen İng. permeable

Sıvı veya diğer bir maddenin içinden geçmesine izin veren.


geçirgen için benzer kelimeler


geçirgen, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'i', 'r', 'g', 'e', 'n', şeklindedir.
geçirgen kelimesinin tersten yazılışı negriçeg diziliminde gösterilir.