geçişsiz

geçişsiz

sf. db. Nesne ile kullanılmayan (fiil), lazım: Gülmek, ağlamak, düşmek, gitmek, küsmek, barışmak gibi.


geçişsiz İng. intranansitive

bk. geçişsiz fiil.


geçişsiz

Azerbaycan Türkçesi: täsirsiz; Türkmen Türkçesi: geçirmeyään; Gagauz Türkçesi: geçmäz (işlik); Özbek Türkçesi: otimsiz; Uygur Türkçesi: ötümsiz; Tatar Türkçesi: küçemsez; Başkurt Türkçesi: küzemhez; Kmk: kalım;Krç.-Malk.: köçmevvçü; Nogay Türkçesi: köşpesîz; Kazak Türkçesi: salt; Kırgız Türkçesi: ötpös; Alt::köçpös; Hakas Türkçesi: közîrîlbinçetkeň ~ közîrîs çoh; Tuva Türkçesi: şilçilge çok; Şor Türkçesi: *keşpes; Rusça: neperehodnıy


geçişsiz için benzer kelimeler


geçişsiz, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'i', 'ş', 's', 'i', 'z', şeklindedir.
geçişsiz kelimesinin tersten yazılışı zisşiçeg diziliminde gösterilir.