geçmeli tarama

geçmeli tarama İng. interlaced scanning, twin-interlaced scanning, interlace, line interlace

TV. Düz taramada elektron demetinin bütün resmi soldan sağa ve yukarıdan aşağıya bir kez taramasına karşılık, aynı demetin önce tek satırları tarayarak bir alan, sonra çift satırları tarayarak ikinci alanı taraması yöntemi.


geçmeli tarama için benzer kelimeler


geçmeli tarama, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 't', 'a', 'r', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
geçmeli tarama kelimesinin tersten yazılışı amarat ilemçeg diziliminde gösterilir.