geçmelik

geçmelik, -ği

a. Bazı yerlerden geçenlerin ödemek zorunda oldukları para, müruriye.


geçmelik İng. toll

1. Geçiş ödeneği. 2. Araçların köprüden, gemilerin kanaldan, köprüden geçerlerken ödemekte oldukları ücret.


geçmelik, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'm', 'e', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
geçmelik kelimesinin tersten yazılışı kilemçeg diziliminde gösterilir.