ged

ged

Tarlada biçilen otları bir yere toplamak için kullanılan iki uzun sırık.


ged

1. Çukur, oyuk. 2.bk. gedik (IV). 3. Yarımada şeklinde çıkıntı. 4. Kertik, gedik.


ged

Eksik, kısa: İşini bitir ged bırakma.


ged

Hayvanların kulaklarını yararak yapılan işaret.


ged

Yüksek yer, tepe


ged

Otobüslerin dış lastiklerinde meydana gelen yarıkları kapamak için, yarığın iç kısmına konan lastik parçası. (Kümbet -Eskişehir)


GED İng. GED
GED İng. generalized error distribution

ged, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, d harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'd', şeklindedir.
ged kelimesinin tersten yazılışı deg diziliminde gösterilir.