gedilmek

gedilmek

(nsz) 1. Gedik olmak, gedik açılmak. 2. hlk. Bıçak, keser vb.nin ağızları aşınmak.


gedilmek

Bıçak, keser vb. şeylerin ağızları aşınmak, tırtıklanmak: Bıçağın ağzı gedildi.


gedilmek

Bir doğru yönelinmek


gedilmek, (gediklenmek)

Gedik açılmak, eksilmek.


gedilmek, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'd', 'i', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
gedilmek kelimesinin tersten yazılışı kemlideg diziliminde gösterilir.