gedirgen

gedirgen

Bağ çubuklarını çoğaltmak için toprağa daldırılarak fidelenen dal.


gedirgen

1.bk. gedir (I). 2. Fundalıklarda yetişen, yenilir bir çeşit bitki.


gedirgen, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'd', 'i', 'r', 'g', 'e', 'n', şeklindedir.
gedirgen kelimesinin tersten yazılışı negrideg diziliminde gösterilir.