geklemek

geklemek

Tavuk ses çıkarmak


geklemek, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'k', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
geklemek kelimesinin tersten yazılışı kemelkeg diziliminde gösterilir.