gekremek

gekremek

Ekşiyen yiyecek kabarmak.


gekremek, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'k', 'r', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
gekremek kelimesinin tersten yazılışı kemerkeg diziliminde gösterilir.