gemiye ilişkin bilgiler

gemiye ilişkin bilgiler İng. Declaration of ship's particulars

Yabancı limanlardan gelen yerli ve yabancı gemilerin ne zaman, ne kadar yolcu ve yük ile geleceğine, nereye demirleyeceğine, limanda ne kadar süre kalacağına ve sonra hangi limana gideceğine ilişkin, acente ya da iyelerince o yer gümrüğüne verilen bilgiler.


gemiye ilişkin bilgiler için benzer kelimeler


gemiye ilişkin bilgiler, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'm', 'i', 'y', 'e', ' ', 'i', 'l', 'i', 'ş', 'k', 'i', 'n', ' ', 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
gemiye ilişkin bilgiler kelimesinin tersten yazılışı religlib nikşili eyimeg diziliminde gösterilir.