gemze

gemze

Suyun toprağı oymasına engel olmak için dere ve çay kenarlarına yapılan ağaç set: Bizim tarlayı su oyuyordu, bugün iyi bir gemze vurdum.


gemze

< Ar. gamze: gamze


gemze, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'm', 'z', 'e', şeklindedir.
gemze kelimesinin tersten yazılışı ezmeg diziliminde gösterilir.