gestalt

gestalt Alm. Gestalt

a. 1. Psikolojik olayların bir bütün veya biçim olduğunu savunan görüş. 2. Biçim, boy, durum, yapı.


gestalt, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 's', 't', 'a', 'l', 't', şeklindedir.
gestalt kelimesinin tersten yazılışı tlatseg diziliminde gösterilir.