gestasyon

gestasyon İng. gestation

Uterus içinde embriyo gelişmesi süreci.


gestasyon İng. gestation

Gebelik, gebelik devresi.


gestasyon, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 's', 't', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
gestasyon kelimesinin tersten yazılışı noysatseg diziliminde gösterilir.