geygi

geygi Fr. Tegumentum
geygi

Yıkılacak derecede eski evlere vurulan direk, destek.


geygi

Yumuşak kapçık: Çiçek geygisi.


geygi

Elbise, çamaşır vb. giyilecek şey


geygi

< ET kedgü: giyim; giyinme; giyim eşyası


geygi için benzer kelimeler


geygi, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'y', 'g', 'i', şeklindedir.
geygi kelimesinin tersten yazılışı igyeg diziliminde gösterilir.