Gibbs ile Bayesçi çıkarsama

Gibbs ile Bayesçi çıkarsama İng. BUGS

Gibbs ile Bayesçi çıkarsama için benzer kelimeler


Gibbs ile Bayesçi çıkarsama, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, G harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'G', 'i', 'b', 'b', 's', ' ', 'i', 'l', 'e', ' ', 'B', 'a', 'y', 'e', 's', 'ç', 'i', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'r', 's', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
Gibbs ile Bayesçi çıkarsama kelimesinin tersten yazılışı amasrakıç içseyaB eli sbbiG diziliminde gösterilir.